mpcreation.pl

Blog tematyczny o biznesie, finansach i ekonomii.

Ekonomia

Czym jest recesja w gospodarce i jak wpływa na naszą codzienność?

Czym jest recesja w gospodarce i jak wpływa na naszą codzienność?

Recesja to okres spadku wzrostu gospodarczego, który trwa najmniej dwa kolejne kwartały. Inaczej mówiąc, występuje, kiedy ogólna działalność gospodarcza spada, a poziom wydajności pracy jest niższy przez dwa kolejne kwartały. Jest to czas spowolnienia w gospodarce, który zwykle obejmuje okres od kilku do kilkunastu miesięcy. Czym jest recesja gospodarcza?  Kiedy recesja występuje? Na więcej pytań dotyczących osłabienia i znacznego spadku działalności gospodarczej znajdziesz w poniższym artykule.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym dokładnie jest recesja gospodarcza?
  • Przyczyny 
  • Skutki w gospodarce
  • Fazy recesji
  • Jak wygląda recesja w gospodarce i kto ją prognozuje?

Co to jest recesja i jak ją zdefiniować?

Recesja jako spadek wzrostu gospodarczego

Recesja to okres spadku wzrostu gospodarczego. Stopy procentowe w jednym kierunku wpływają na gospodarkę, jeśli Bank Centralny podwyższa stopy procentowe, to zmniejsza się popyt na kredyt, a więc także popyt na produkty w sklepach i usługi. Oznacza to, że spada aktywność gospodarcza, a co za tym idzie, rośnie bezrobocie i coraz mniej osób jest zatrudnionych.

Kwartał spadku PKB

Recesja jest zwykle definiowana jako dwa lub więcej kolejnych kwartałów spadku Produktu Krajowego Brutto (PKB), który jest jednym z głównych wskaźników wzrostu gospodarczego. Innym sposobem mierzenia recesji może być spadek wielkości wydatków lub produkcji w kilku kolejnych kwartałach.

Recesja a koniunktura gospodarcza

Recesja jest częścią cyklu koniunkturalnego, który składa się z dwóch części: ożywienia i spowolnienia. Ożywienie to okres, kiedy gospodarka rośnie, a spowolnienie to czas, kiedy gospodarka spowalnia. Recesja jest przejściowym okresem spowolnienia i zwykle kończy się ożywieniem gospodarczym.

Przyczyny recesji

Spadek aktywności gospodarczej

Spadek aktywności gospodarczej jest jednym z najczęstszych czynników wywołujących recesję. Głównym powodem spadku aktywności gospodarczej jest spadek popytu i podaży, co prowadzi do spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Innymi słowy, poziom inwestycji i produkcji spada.

Popyt i podaż a wystąpienie recesji

Większość recesji jest spowodowana spadkiem popytu i podaży w gospodarce. Jeśli wystąpi spadek popytu na dobra i usługi, przedsiębiorstwa zaczną spadać, a ludzie zaczną tracić pracę. Spadająca aktywność gospodarcza prowadzi do spadku PKB, jednego z głównych wskaźników wzrostu gospodarczego.

Recesja a pandemia

Pandemia COVID-19 i wprowadzone obostrzenia spowodowały zamknięcie przedsiębiorstw i spowolnienie gospodarki na całym świecie. W wyniku tych działań, wiele krajów doświadczyło spadku aktywności gospodarczej, co spowodowało wzrost bezrobocia i spadki na giełdach.

Skutki recesji w gospodarce

Bezrobocie a recesja gospodarcza

Jednym z najpoważniejszych skutków recesji jest wzrost bezrobocia. W czasach recesji pracodawcy zazwyczaj zwalniają pracowników, a ciężko jest znaleźć nową pracę. Wzrost bezrobocia prowadzi także do zmniejszenia się dochodów pracowników, a to z kolei prowadzi do spadku popytu na dobra i usługi.

Spadek produkcji, dochodów, pkb

Recesja prowadzi do spadku produkcji, dochodów i PKB. Spadek produkcji oznacza mniejszą ilość dóbr i usług produkowanych, co prowadzi do spadku dochodów przedsiębiorców i pracowników oraz spadku PKB kraju. Oznacza to, że kraj jako całość staje się mniej bogaty.

Inflacja i spadek aktywności

Innym poważnym skutkiem recesji jest wzrost cen, czyli inflacja. Wynika to z faktu, że w czasach spowolnienia gospodarki przedsiębiorstwa muszą podnieść ceny, aby zrekompensować spadek sprzedaży i utrzymanie swojego zysku. Jako rezultat wzrostu cen, ludzie zaczynają oszczędzać, a aktywność gospodarcza spada.

Fazy recesji

Recesja techniczna vs. recesja koniunkturalna

Recesja techniczna oznacza spadek aktywności gospodarczej, który jest wynikiem niedoskonałości w zbieraniu danych ekonomicznych. Z drugiej strony, recesja koniunkturalna jest zwykle wynikiem zewnętrznych czynników, takich jak kryzys finansowy lub spowolnienie gospodarki światowej.

Wygląd recesji i jej trwanie

Recesja może mieć różne formy i czas trwania. Niektóre recesje są krótkotrwałe, trwające tylko kilka miesięcy, a inne mogą trwać wiele lat. Recesję można poznać po spadku wydajności pracy, spadku wydatków konsumentów i przedsiębiorców oraz spadku PKB.

Przyczyny i skutki recesji w Polsce i na świecie

Przyczyny recesji w Polsce i na świecie są podobne, a skutki zwykle obejmują wzrost bezrobocia i spadek PKB. W Polsce, recesja zwykle występuje z powodu spadku aktywności gospodarczej. Oznacza to, że przedsiębiorstwa zwalniają pracowników, a temu towarzyszy spadek dochodów i PKB w kraju.

Jak wygląda recesja w gospodarce i kto ją prognozuje?

Wskaźniki, które informują o recesji

Wskaźniki, które informują o recesji to między innymi:
1. Wzrost bezrobocia – gdy liczba osób bez pracy rośnie, oznacza to, że firmy zatrudniają mniej pracowników, co może być sygnałem nadchodzącej recesji.
2. Spadek produkcji przemysłowej – jeśli produkcja przemysłowa maleje, oznacza to, że zapotrzebowanie na towary spada, co może być sygnałem, że gospodarka zmierza w kierunku recesji.
3. Spadek sprzedaży detalicznej – gdy konsumenci wydają mniej pieniędzy na zakupy, oznacza to, że koniunktura gospodarcza się zmienia i może to być sygnał, że recesja jest bliska.
4. Spadek produkcji budowlanej – jeśli ilość budynków i mieszkań, które są budowane, spada, oznacza to, że popyt na nieruchomości się zmniejsza, co może być powiązane z recesją.
5. Spadek cen aktywów – jeśli ceny akcji, obligacji i nieruchomości spadają, oznacza to, że podejrzenia o nadchodzącej recesji są duże i inwestorzy wycofują swoje inwestycje z rynków.
6. Spadek PKB – gdy PKB maleje przez dłuższy czas (co oznacza, że produkcja i dochody podmiotów gospodarczych spadają), oznacza to, że gospodarka znajduje się w recesji. 

Udostępnij