mpcreation.pl

Blog tematyczny o biznesie, finansach i ekonomii.

Ekonomia

Inflacja – czym jest i jak chronić swoje oszczędności?

Inflacja – czym jest i jak chronić swoje oszczędności?

W dzisiejszych czasach większość osób zdaje sobie sprawę, że inflacja jest czymś, co może wpłynąć na siłę nabywczą ich oszczędności. Dlatego warto poznać czym jest inflacja i jak można zabezpieczyć swoje oszczędności przed jej skutkami. Chcesz dowiedzieć się więcej o wzroście cen i inflacji w Polsce? A może chcesz po prostu dowiedzieć się czym jest inflacja i jak wpływa na wzrost cen w gospodarce? W tym artykule przeczytasz co inflacja powoduje i wszystkie najważniejsze informacje.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co to jest inflacja?
  • Jak obliczyć poziom inflacji?
  • Co wpływa na inflację?
  • Jak chronić swoje oszczędności przed inflacją?

Co to jest inflacja?

Definicja

Inflacja to wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w gospodarce. Oznacza to, że za tę samą kwotę możemy kupić mniej niż wcześniej. Innymi słowy wartość pieniądza maleje w czasie. Inflacja jest zjawiskiem powszechnym i spotykanym w różnych krajach.

Skutek inflacji

Skutek inflacji polega na tym, że wpływa ona na siłę nabywczą pieniądza, czyli na to ile rzeczywistych dóbr możemy kupić za nasze oszczędności. W dzisiejszych czasach inflacja to często zjawisko negatywne, ponieważ wpływa na spadek wartości naszych oszczędności.

Jak obliczyć poziom inflacji?

Wskaźnik inflacji

Poziom inflacji oblicza się na podstawie wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. W Polsce inflacja mierzona jest głównie wskaźnikiem CPI (Consumer Price Index) oraz HICP (Harmonized Index of Consumer Prices). Są to dwa podstawowe narzędzia do miar inflacji. Wskaźnik CPI to miara zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych nabywanych przez gospodarstwa domowe w kraju, natomiast HICP jest zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych. Obliczanie tych wskaźników jest zadaniem Narodowego Banku Polskiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Roczna stopa inflacji

Roczna stopa inflacji to odsetek, o który wzrosły ceny w ciągu ostatniego roku. Jest to ważny wskaźnik dla banków centralnych, ponieważ to na jego podstawie podejmują decyzje dotyczące polityki pieniężnej. Wysoka stopa inflacji może zmusić bank centralny do podniesienia stóp procentowych, co ma na celu ograniczenie podaży pieniądza w gospodarce.

Co wpływa na inflację? Przyczyny inflacji

Popyt

Popyt na towary i usługi konsumpcyjne może wpłynąć na wzrost ich cen. Jeśli liczba konsumentów chce kupić więcej towarów, a ich ilość jest ograniczona, to ich cena rośnie. Z drugiej strony, gdy liczba konsumentów maleje, to rośnie podaż, co z kolei powoduje spadek cen.

Wzrost kosztów produkcji

Wzrost kosztów produkcji towarów i usług także może wpłynąć na inflację. Jeśli koszty produkcji rosną, to producenci muszą podnieść ich ceny, aby zapewnić sobie zysk. Wzrost kosztów produkcji może wynikać z powodu wzrostu cen surowców, paliw, czy wynagrodzeń pracowników.

Podaż pieniądza

Im więcej pieniędzy znajduje się w obiegu, tym mniejsza jest ich wartość. Dlatego też wzrost podaży pieniądza może wpłynąć na wzrost inflacji. Banki centralne mogą ograniczać podaż pieniądza w celu kontrolowania poziomu inflacji i utrzymania stabilności monetarnej.

Jak chronić swoje oszczędności przed inflacją?

Depozyt w banku

Jednym ze sposobów jest przechowywanie oszczędności na koncie oszczędnościowym lub lokacie w banku. Warto jednak pamiętać, że oprocentowanie tych produktów nie zawsze pokrywa wzrost kosztów życia, co oznacza, że w przypadku wysokiej inflacji wartość naszych oszczędności może spadać w dalszym ciągu.

Inwestycje w surowce

Można także zdecydować się na inwestycje w surowce, takie jak np. złoto, srebro czy ropę naftową. Ich ceny często rosną w czasie inflacji, co oznacza zyski dla inwestorów.

Inwestycje w obligacje

Inwestowanie w obligacje pozwala na zabezpieczenie kapitału przed inflacją. Oprocentowanie obligacji jest wyższe niż oprocentowanie lokat bankowych, ale wiąże się z większym ryzykiem inwestycyjnym. Dlatego należy dokładnie przeanalizować sytuację przed podjęciem decyzji.

Wnioskując, inflacja  wpływa na siłę nabywczą naszych oszczędności. Jednak wiedza na temat czym jest inflacja, jak obliczać jej poziom, co wpływa na nią oraz jak można zabezpieczyć swoje oszczędności przed jej skutkami, może pomóc nam w podejmowaniu odpowiednich decyzji inwestycyjnych.

Udostępnij